Ани

Понякога най-малките неща, заемат най-голямо място в сърцето ти!

Бондинг за корекция във формата

ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА + БОНДИНГ С КОМПОЗИТ

Бондинг за корекция във формата

Ани се нуждаеше от леки корекции, за да се усмихне още по-уверено

Ани дойде при мен с желанието да коригира формата на страничните си резци.
Разказа ми, че още от малка този лек дефект я притеснявал и вече твърдо е решила да се справи с този проблем.

Тъй като останалите зъби бяха в перфектно състояние, реших да подходим минимално инвазивно и да направим корекции единствено в латералите.
Както винаги започнахме с дигитален дизайн на усмивката. Анализът на снимките потвърди, че разстоянието между страничните резци и останалите зъби е достатъчно, за да бъде новата форма хармонична.

Във второто посещение на Ани, следвайки изготвеният проект започнах нанасянето на тънки слоеве композит - същият материал, от който се изработват фотополимерните пломби.
След като постигнах желаните от мен форма и цвят полирах възстановяванията до съвършенство... и готово :)

Ани си тръгна от кабинета сияеща, с нова, по-хармонична усмивка, готова да я използва по предназначение :)


Брой посещения

2

Стойност на лечението

$$